Μαθήματα Πληροφορικής

Ιδιαίτερα μαθήματα Πληροφορικής δια ζώσεις ή εξ’ αποστάσεως.

Μαθήματα ECDL που στοχεύουμε στην εκμάθηση δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να μπορέσουν οι υποψήφιοι να αποκτήσουν τo απαραίτητο και εγκεκριμένο πιστοποιητικό για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ ή αντίστοιχες θέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πάνω στις ενότητες (Internet, Word, Excel, Powerpoint, Windows, Access).

Μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη (γλώσσας προγραμματισμού,  προγραμμάτων σχεδιασμού, κατασκευής ιστοσελίδων κλπ).

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας δια ζώσεις ή εξ’ αποστάσεως.

Εάν ενδιαφέρεστε για την απόκτηση ενός Πτυχίου Αγγλικών ή εαν θέλετε να βελτιώσετε την ικανότητας ομιλίας, είτε για την αναβάθμιση του επιπέδου γνώσης του προσωπικού της επιχείρησης σας, είμαστε εδώ για να σας το προσφέρουμε. Αναλαμβάνουμε μαθήματα κάθε ηλικίας και κάθε επιπέδου. Αναβαθμίστε το επίπεδο σας ή του προσωπικού σας βελτιώνοντας τη γνώση τους στην Αγγλική Γλώσσα και διευρύνετε τους ορίζοντες της επιχειρηματικότητας σας.